Keurmerken

Voorwaarden opleiding

Over het certificeren en erkennen van yogadocenten

Yogaopleidingen kunnen door verschillende organisaties worden erkend en gecertificeerd. Internationaal gezien wordt er dan verschil gemaakt tussen een 200 uur opleiding en een 300 uur opleiding (Wat zorgt voor een 500 uur erkening). Je kunt je opleiding volgen in 4 weken, 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar of 4 jaar. 

Wij kiezen bewust voor de termijn van 2 jaar voor de RYT-500 (Dit is opgebouwd uit 2 jaar: RYT-200 in het 1e jaar en RYT-300 in het tweede jaar waarover later meer)

Wij wilden natuurlijk wel een professionele beoordeling van onze opleiding, zodat wij met zekerheid kunnen zeggen dat wij een kwalitatief goede opleiding geven. Deze beoordeling heeft Yoga Alliance en de Yoga Alliance Professional uk voor ons gedaan.

Zij hebben ons getoetst (deze toetsing wordt elk jaar opnieuw gedaan!) op:

-de opbouw van de opleiding,

-de verdeling van de lesstof,

-de inhoud van de lesstof,

-de verdeling van contacturen,

-de wijze van theoretisch toetsen,

-de wijze van praktijk toetsen,

-de wijze waarop we onze leerlingen begeleiden,

-onze didactische vaardigheden.

-de wijze waarop wij met klachten omgaan,

Daarnaast zijn wij als docenten ook getoetst. Om een opleiding te mogen geven, moet je een senior yoga teacher zijn. De eis daarbij is minimaal 8 jaar ervaring met een minimum van 8000 lesuren. Daarbij moeten wij ons blijven scholen om hier aan te blijven voldoen.

1/2 jaar of 4 jaar?

Of 4 weken….

Wij hebben door onze eigen ervaring met een lange opleiding van 4 jaar bewust gekozen om de 500 uur over 2 jaar te verdelen. Hierdoor is onze opleiding intens, maar ook te overzien. Je rond eerst het 1e jaar af met een 200- uur diploma waardoor je kunt gaan les geven. Daarna doe je het tweede jaar waar je gaat werken aan je lesgeef skills als docent en vooral verdiepen in de filosofie, anatomie en meerdere lesvormen. Onze voorkeur gaat uit naar een yogaopleiding van 2 jaar, maar mocht het zo nodig zijn, dan kun je ook na het 1e jaar stoppen. Wij hebben zelf bij meerdere docenten gestudeerd en vinden het gezond voor je leerproces om na 1/2 jaar uit elkaar te gaan zodat er ruimte komt voor andere docenten. Tijdens onze bijscholingen zien we gelukkig vaak oude leerlingen terug!

Wat verder goed is om te weten:

-Je hoeft je niet in te schrijven bij de Yoga Alliance, Yoga Alliance Professionals of yoga Nederland of een andere erkenner om les te mogen geven. Yogadocent is een vrij beroep.

-Je kunt je zonder inschrijving bij een yogavereniging/yoga alliance verzekeren (beroeps aansprakelijkheid) bij verzekeraars. Dit is dan duurder dan bij yoga alliance professional (of een nederlandse of europese variant daarop), maar je hebt dan geen kosten voor de inschrijving. 

-Vereniging yogadocenten Nederland heeft in hun huishoudregels staan dat leerlingen met een internationaal erkend 500 uurdiploma zich kunnen aanmelden. Deze aanmelding wordt dan door een commissie op kwaliteit beoordeeld. Op dit moment laten ze een inschrijvingen van 500uur toe wanneer je ook bent ingeschreven bij Yoga Alliance. 

Stap budget

Onze opleidingen komen in aanmerking voor het stap budget. 

 

Registratie CRKBO

Yogacollege Tilburg is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Onze opleiding voldoet daarmee aan de kwaliteitscode van deze organisatie

CRKBO(3)

Registratie NRTO

Yogacollege Tilburg is geregistreerd in het Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleiding . Onze opleiding voldoet daarmee aan de kwaliteitscode van deze organisatie

 

Klachtenregeling

De opleiding heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie.

Powered by: One Love