Bijscholing Yoga Nidra

Bijscholing Yoga Nidra

Bijscholing Yoga Nidra

Yoga Nidra werd rond 1965 voor het eerst aan de westerse wereld (vrij)gegeven door Swami Satyananda Saraswati.  De meditatieve techniek van Yoga Nidra wordt echter al beschreven in de oude yogateksten. In vroege teksten zoals de Mandukya Upanishad werd al onderscheid gemaakt tussen de vier verschillende bewustzijnstoestanden zoals: het waakbewustzijn; het droombewustzijn; de droomloze slaap en de vierde toestand van zuiver bewustzijn die de andere drie toestanden omvat. Door de moderne wetenschap wordt het bestaan van de eerste drie bewustzijnstoestanden bevestigt.

Yoga Nidra wordt ook wel ‘slaap van de yogi’s’ genoemd. Yoga Nidra is de naam van de oefening, maar ook de naam van de toestand van de geest bij beoefening ervan. Bij deze techniek is de geestestoestand van de deelnemer tussen waken en dromen in. Alleen voelen en luisteren blijven actief, zodat de overige zintuigen zich terugtrekken (Pratyahara=het terugtrekken van de zintuigen).

Yoga Nidra is een heel systematische techniek die in 8 stappen wordt gevolgd. Hierdoor kun je in diepere lagen van je persoonlijkheid komen, de geest wordt ontvankelijk. Door het in contact komen met onze psychische persoonlijkheid, die verantwoordelijk is voor alles wat we denken en doen, kunnen we beginnen te handelen volgens de idealen waarin we geloven.

Tijdens deze bijscholing leer je de theoretische achtergronden van Yoga Nidra en ga je Yoga Nidra ervaren. Daarnaast leer je zelf praktisch aan de slag te gaat zodat je het tijdens je groepslessen op 1 op 1 sessies kan toepassen.  


Onderwerpen die aan de orde komen.

De totale 50 contacturen en onderwerpen.

  • Theorie van Yoga Nidra

    • de effecten van yoga Nidra

  • Bewustzijn en het brein.

  • Lichaamsbewustzijn.

  • Adem en energie

  • Inzicht in antropoformatica (het tastbaar en levendig maken van emoties en gevoelens. 

  • Visualisaties en werken met een script. 
    Verder besteden we aandacht aan speciale doelgroep en problemen rondom slapen. 

Kosten en Data

Kosten: 525 euro (niet belast met BTW) Dit is exclusief de kosten voor het lesmateriaal. 

Data: deze bijscholing kun je 2 keer per jaar volgen. in het voorjaar en in het najaar. 

Deze bijscholing is te volgen door yogadocenten, therapeuten en bijvoorbeeld coaches. 

 

De bijscholing is verdeeld over 3 zaterdag.

Op het inschrijfformulier vind je de verschillende data. 
De editie 2024 op vrijdag van 11:00-16:00
20 september, 27 september en 1 november 2024

"Yoga Nidra is the yoga of aware sleep. In this lies the secret of self healing. Yoga Nidra is a pratyhara technique in which the distractions of the mind are contained and the mind is relaxed. Satyananda Sarwaswati"

Powered by: One Love